معرفی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

منشور اخلاقی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی

 1. در همه حال خدا را ناظر بر امور دانسته و انجام کار ارباب رجوع را بر هر کار دیگری ترجیح دهیم.
 2. درجایگاه ومسئولیت خویش با حفظ کرامت وحرمت انسانها،تکریم شهروندان وجلب رضایت ارباب رجوع نسبت به انجام امورمحوله‌جدی باشیم.
 3. براساس توصیه قرآن کریم «والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس» در مقابل عصبانیت ارباب رجوع شکیبائی و آرامش را برگزینیم.
 4. درانجام وظیفه وراهنمایی وپاسخگوئی  به مراجعین به اندازه‌ای  با جدیت و علاقه رفتار کنیم تا مراجعه کننده در لحظه دریافت خدمات، انگیزه ما را در خدمت به خود با تمام وجودلمس نموده واحساس نماید که متصدیان امر در حل مشکلات و انجام امور فعال ، توانمند و با انگیزه هستند.
 5. تلاش کنیم که با اطلاع رسانی لازم و شفافیت امور و پرهیز از ابهام و ایهام گویی شرایط را به گونه‌ای آوریم که از ایجاد زمینه برای شایعه سازی پیشگیری شود.
 6. درایجاد فضای مطلوب جهت افزایش اطمینان ارباب رجوع کوشش نموده و فرهنگ پاسخگو بودن به مردم و سرعت و دقت در ارائه خدمات به آنان را وظیفه خود دانسته و فضای مراوده به آنان را به گونه‌ای ایجاد نمائیم که حاکی از ارتباط متقابل و اطمینان کامل باشد.
 7. از تشریفات غیراصولی و زائد در ارائه خدمات به مراجعین پرهیز نموده و در همه حال برای ارباب رجوع نقش مشاور را داشته و حتی الامکان تا حصول نتیجه نهایی با او همراهی می‌نماییم.
 8. حضور به موقع ، انجام امور در وقت معین، رعایت قوانین و مقررات و دقت در کار را سر لوحه کار خود قرار دهیم.
 9. از مظاهر فساد اداری نظیر تبعیض، سفارش و از پذیرش هرگونه هدیه تحت هر عنوان جداً اجتناب نماییم.
 10. مراجعه کنندگان در اغلب اوقات آئینه خوبی برای نشان دادن نحوه کار ما هستند بنابراین به انتقادات و پیشنهادات آنها با دید مثبت و سازنده توجه نماییم.
 11. اگر خدمتی برای ارباب رجوع انجام می‌دهیم آن را بزرگ ننموده و منتی بر وی  نگذاریم و این خدمت را یک وظیفه دانسته و احساس مسرت داشته باشیم.
 12. برخورد ما باارباب رجوع همیشه با لبخندهمراه بوده وبدون درنظرگرفتن موقعیت اجتماعی وی، باید روابط و مناسبات خوبی با او داشته باشیم.
 13. برای وقت ارباب رجوع ارزش قایل هستیم. لذا سرعت عمل در پاسخگویی و راهنمایی لازم برای به حداقل رسانیدن زمان انجام، کار لازم و ضروری است.
 14. به منظور ارتقاء‌سطح کمی و کیفی خدمات قابل ارائه به مراجعین در تجهیز خود به اطلاعات، دانشها و مهارتهای روز در راستای نیل به اهداف سازمانی و انجام بهتر وظایف جدی باشیم.
 15. در رازداری و خودداری از افشای اسناد محرمانه بکوشیم و از ارائه مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند خودداری نماییم.
 16. در صورتیکه درباره  مطالبی علم و آگاهی کامل نداشته باشیم از اظهارنظر اجتناب نموده و پاسخ صحیح را پس از مشورت با کارشناسان خبره و اهل فن ارائه نماییم.
 17. صمیمی بوده واز تضعیف آنان درمحیط اداری خودداری نموده وهمیشه باظاهر مرتب وآراسته درمحل کارحاضر شویم.
 18. همه افراد جامعه قابل احترام هستند و انتظار دارند که خویشتن را ارزشمند ببینند و این ارزشمندی  بر پایه‌ای محکم استوار می‌باشد و پابرجاترین و سالم ترین عزت نفس بر پایه احترامی که مستحق آنیم استوار است نه براساس  شهرت یا آوازه ظاهری و تملق‌ها .
 19. رفتارمان مؤید و تقویت کننده گفتارمان باشد و از دادن هرگونه وعده و وعید و ایجاد حق باتوجه به مشکلات و محدودیتهای اداری خودداری نمائیم و در صورت  امکان در پاسخگویی مستندات قانونی و اداری را مدنظر قرار دهیم.
 20. باورها و ارزشهای اخلاقی فوق تعیین کننده نوع رابطه انسانی ، عاطفی و اسلامی است که ما با ارباب رجوع برقرار می‌کنیم و بر ضرورت انجام آن تأکید داریم و معتقدیم که انعکاس اعمال ما در ارائه خدمت صادقانه و خالصانه به مراجعین محترم علاوه بر بازتاب دنیوی ذخیره آخرتمان خواهد شد زیرا عبادت به جز خدمت خلق نیست.

شرح وظایف و اهداف سازمان

 تشویق مردم به سرمایه گذاری صنعتی و معدنی در طرح های مورد نیاز استان با رعایت توزیع جغرافیایی صحیح و عادلانه صنعت با هماهنگی واحدهای ذیربط.

 • همکاری و هماهنگی با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد تشکل های صنعتی و معدنی در استان
 • اجرای تمهیدات لازم جهت ایجاد تشکلهای صنعتی و معدنی در استان
 • اجرای مقررات، دستورالعمل ها و طرح های حراستی صادره از سوی مراجع ذیصلاح
 • برقراری ارتباط و همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبرگزاری، مطبوعات، صدا و سیما در سطح استان به منظور انعکاس و معرفی موثر فعالیتها و خدمات، توان مندیهای فنی و مهندسی و دستاوردهای سازمان در زمینه صنعت و معدن با هدف ارتقاء فرهنگ توسعه صنایع و معادن و تعیین جایگاه آن در سطح استان.
 • اجرای کلیه مقررات دستورالعملها و طرح های مربوط به امور ارزیابی عملکرد، وظایف بازرسی، پاسخگویی به شکایات بر اساس قوانین و مقررات مربوطه.
 • رسیدگی به امور ثبتی دعاوی مختلف و دفاع در مقابل دعاوی مزبور، ارائه طریق در مسائل حقوقی در امور جاری و انجام پیگیری های حقوقی و قضاوی در خصوص تکالیف نظارتی سازمان در سطح استان در حیطه وظایف محوله بر اساس قوانین و مقررات مربوط
 • شناسایی، تشویق و حمایت از مخترعین و مبتکرین منطقه
 • پیگیری اجرای برنامه های مصوب زیست محیطی در بخش صنعت و معدن و ایجاد و ارتباط مستمر با واحدهای بخش صنعتی و معدنی به منظور هدایت مناسب برنامه های ذیربط(رعایت اصول زیست محیطی)
 • بررسی مسائل اقتصادی استان و ارائه راه حل های مناسب در ارتباط با توسعه صنعت و معدن در راستای سیاستهای اقتصادی وزارتخانه
 • بررسی و تعیین تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان بر اساس سیاستهای اجرایی وزارت صنایع و معادن در حدود اختیارات محوله
 • بررسی و ارائه پیشنهاد به منظور جلب و جذب سرمایه ها و منابع مالی برای سرمایه گذاری در صنایع و معادن
 • بررسی و ارائه پیشنهاد لازم جهت توسعه صادرات فرآورده های صنعتی و معدنی در چارچوب سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور و ایجاد تسهیلات و امکانات لازم به منظور رفع آنها
 • انجام کلیه امور اداری و مالی واحد در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
 • صدور، تمدید و ابطال مجوزهای فنی و مهندسی، صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی
 • رسیدگی به مشکلات عمومی کارگاهها، کارخانجات، واحدهای تولیدی استان در ارتباط با واحدهای استانی دستگاههای دولتی و ادارات محلی و اقدام به موقع به منظور رفع مشکلات مذکور
 • اظهار نظر کارشناسی در خصوص ورود کارشناسان خارجی به منظور راه اندازی، تعمیر ماشین آلات صنعتی و معدنی، همچنین همکاری با گمرک استان در صورت نیاز
 • ایجاد زمینه های مناسب برای تشویق صاحبان صنایع و معادن برای فراهم کردن بستر مناسب جهت صادرات کالاهای صنعتی و معدنی
 • نظارت و رسیدگی بر فعالیتهای واحدهای تولیدی صنعتی در حیطه قوانین مربوطه
 • بررسی نیازهای تدارکاتی،‌ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی و معدنی تحت پوشش و پیگیری های لازم در تامین آنها
 • انجام بررسی های لازم جهت تامین و پیشنهاد راهکارهای انتقال، جذب و ارتقاء بهره وری صنعت و معدن
 • ارائه ساز و کارهای لازم جهت شناخت گلوگاهها و نیز تعیین اولویتهای افزایش تولید و ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی و معدنی
 • حمایت از اقدام های مرتبط با رشد بهره وری نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن در سطح استان در حیطه قوانین و مقررات مربوطه
 • برنامه ریزی برای افزایش بازدهی و بهره وری بخش صنعت و معدن در سطح استان
 • ارائه راهنمایی های فنی لازم اکتشاف کنندگان و بهره برداران معدنی
 • جلوگیری از فعالیتهای اکتشافی بهره برداری غیر مجاز با هماهنگی نیروی انتظامی در چارچوب قوانین مربوطه
 • بررسی به منظور شناخت منابع معدنی استان و تهیه و اجرای طرح های بهره برداری، اکتشاف و تجهیز معادن واحدهای صنعت معدن
 • نظارت بر فعالیتهای بهره برداران از معادن و اکتشاف کنندگان بر اساس قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن
 • رسیدگی به درخواستهای واصله در مورد مواد منفجره مورد نیاز و انجام اقدامات لازم به منظور تامین آنها
 • محاسبه و وصول حقوق دولتی مربوط به استخراج بهره برداری و برداشت مواد معدنی
 • رسیدگی به وضعیت ایمنی بر امور معادن
 • بررسی طرح ها و پیشنهادهای واصله از سوی اکتشاف کنندگان و بهره برداران و تولیدکنندگان معادن و انجام اقدامات مقتضی جهت صدور پروانه های بهره برداری و اکتشاف بر اساس مقررات مربوطه
 • بررسی و جمع آوری جهت شناسایی پتانسیلهای صنعتی و معدنی در سطح استان
 • بررسی و شناسایی امکانات زیربنایی و برنامه توسعه استان طی برنامه های 5 ساله کشور
 • تولید، جمع آوری ،طبقه بندی و پردازش و ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز بخش صنعت و معدن
 • تهیه و پیشنهاد برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در زمینه انواع سرمایه گذاریهای صنعتی بهره برداری، اکتشاف و واحدهای صنعتی و معدنی در حوزه تحت سرپرستی
 • نظارت بر حسن اجرای قراردادهای خرید لیسانس و خدمات فنی و مهندسی و ارائه گزارشهای لازم به معاونت های مربوطه
 • انجام اقدامات لازم جهت شناسایی و بررسی نیازها و امکانات بالقوه صنعتی و معدنی در سطح استان
 • بررسی و شناخت نیازهای آموزشی مورد لزوم کارشناسان و واحدهای مختلف معدنی و صنعتی استان و انجام برنامه ریزی لازم جهت تشکیل دوره های آموزشی با هماهنگی ستاد وزارتخانه
 • ایجاد ارتباط فیمابین صنعت و مراکز علمی و دانشگاههای استان
 • بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده و طبقه بندی داده های مورد نیاز بخش صنعت و معدن برای برنامه های سازمان
 • نیاز سنجی اطلاعات مورد نیاز سازمان و تهیه نرم افزارهای مربوط و ارائه خدمات رایانه ای
 • تدوین راهبرد توسعه صنعتی و کانی
 • تعیین سیاست‌ها برنامه و شابطه‌های کلی بخش صنعت و معدن کشور
 • نظارت فعالیت‌های صنعتی و معدنی و هدایت و حمایت
 • برنامه‌ریزی برای افزایش بازدهی و بهره‌وری بخش صنعت و معدن کشور
 • تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فراورده‌های معدنی و خدمات فنی مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور
 • تنظیم سیاست‌های لازم جهت توسعه و بهبود چند و چون صنعت‌های دستی و روستایی و پی‌گیری جهت برقراری حمایت‌های لازم از آنها
 • حمایت از اقدامات مربوط به رشد بهره‌وری مدیریت و نیروی انسانی و توسعه کارآفرینی بخش صنعت و معدن کشور
 • صدور مجوز راه‌اندازی و بهره‌برداری واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی با رعایت مقررات زیست محیطی
 • جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم برنامه سازمان در بخش صنعت و معدن
 • تنظیم و اجرای سیاستها، خط مشی‌ها و مقررات بازرگانی کشور.
 • تنظیم روابط تجاری و انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت مقررات مربوط.
 • تنظیم ضوابط و مقررات صادرات و واردات سالانه کشور و نظارت بر اجرای آن.
 • سیاستگزاری و کنترل و نظارت و تنظیم بازار محصولات و ایجاد تسهیلات در تأمین کالاها و مواد اولیه مورد نیاز.
 • نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارده به کشور و بررسی شرایط تولید تا مرحله مصرف.
 • تدوین سیاستهای پرداخت یارانه کشور با همکاری دستگاههای ذیربط و هماهنگی در تنظیم یارانه‌های مواد غذایی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • تهیه و تنظیم و کنترل تراز تجاری کشور.
 • اصلاح نظام تعرفه‌های گمرکی.
 • اتخاذ تدابیر لازم و اصلاح مقررات مربوط به ورود و صدور کالا و خدمات در جهت تسهیل تجاری.
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و خدمات مورد نیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.
 • تنظیم ضوابط و مقررات مربوط به نحوه ارائه خدمات موردنیاز بازرگانی داخلی و خارجی کشور.
 • برقراری ارتباطات بین‌المللی و عنداللزوم انعقاد قراردادهای جهانی با سایر کشورها.
 • حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی کشور از طریق هدایت فعالیتهای مربوط به ضمانت و بیمه صادرات، ارایه اعتبارات صادراتی داخلی و خارجی و پرداخت جوایز و تسهیلات به صادرکنندگان و تشکلهای صادراتی و تنظیم ضوابط و اجرای مقررات مربوط به تشویق صادرات و یارانه‌های صادراتی.
 • فراهم سازی زمینه‌های رقابت و جلوگیری از بروز انحصار در فعالیتهای تامین و توزیع کالاهای اساسی به استثنای آن بخش از کالاهای اساسی که صرفاً به بخش کالابرگی اختصاص دارد.
 • ایجاد تسهیلات به منظور توسعه صادرات از طریق تعرفه‌های تجاری و جلوگیری از دامپینگ و قاچاق کالا.
 • انجام اقدامات و ایجاد تسهیلات لازم برای حضور کالاها و خدمات کشور در بازارهای جهانی.
 • حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق سیاستگزاری، نظارت بر قیمت، استاندارد، نحوه توزیع و کیفیت کالا و خدمات وارداتی و ساخت داخل.
 • تهیه و تنظیم سیاستها و راهبردها و نظارت بر برنامه‌های جامع تامین و تدارک کالاهای اساسی، حساس و ضروری وارداتی و محصولات داخلی مورد نیاز و ایجاد هماهنگی لازم.
 • تسهیل در اعمال تشریفات و مقررات گمرکی در راستای تشویق صادرات غیرنفتی.
 • حمایت از سرمایه گذاری بخش غیردولتی از طریق منابع بانکی و اعتبارات دولتی لازم به منظور تقویت این بخش در اقتصاد کشور.
 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های اصناف (اتحادیه‌های صنفی و واحدهای مربوطه).
 • رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی.
 • برنامه ریزی برای تامین، حمل، ذخیره سازی و توزیع کالاهای اساسی.
 • اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها، ممنوعیتها، تشویق صادرات.
 • تنظیم بازار دام، طیور، گوشت و متفرعات آن در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد هماهنگی و اجرای سیاستهای ارشادی در تولید، تبدیل و توزیع و بهبود کمی و کیفی آنها.
 • اتخاذ تمهیدات و اقدامات لازم در جهت راه اندازی و استفاده گسترده از تکنولوژی روز در مبادلات بازرگانی کشور نظیر تجارت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و خط نماد و تدوین نظام جامع اطلاع رسانی بخش بازرگانی.
 • هدایت سیاستهای ارزی، پولی و تولیدی در جهت تحقق سیاستهای تجاری
 • ایجاد ساز و کار مناسب برای بهینه شدنه مصرف کالاهای اساسی و هدایت هدفمند یارانه‌های مربوط به امر تولید کالاهای مزبور در داخل کشور.
 • نظارت بر واردات به موقع کالاهای اساسی، حساس و ضروری از طریق حضور مؤثر در بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای مناسب و بهینه و ایجاد هماهنگی‌های لازم.
 • سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول زمان بندی گشایش اعتبارات.
 • سیاستگزاری و برنامه ریزی در جهت تعیین اولویت نظارت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان.
 • انجام وظایفی که براساس قوانین موضوعه کشور به عهده وزارتخانه گذاشته شده‌است.
 • برنامه ریزی و اقدام لازم برای تامین ثبات اقتصادی و همکاری در کنترل تورم.
 • تنظیم بازار داخلی برای محصولات و کالاهای تولیدی و مصرفی و فرآوردهای کشاورزی و دامی.
 • بررسی و انجام امور مربوط به توصیه‌های سازمان جهانی گمرک و سازمانهای بین‌المللی استاندارد جهانی.
 • انجام بررسی‌های لازم و تهیه گزارش‌ها و پیشنهادهای مناسب به منظور رفع تنگناها و مشکلات موجود در جهت تشویق و توسعه امر صادرات با توجه به اهداف برنامه‌های دولت.
 • برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های خرید و فروش محصولات کشاورزی به صورت تضمینی با استفاده از بودجه عمومی، وجوه اداره شده یا تسهیلات بانکی.
 • مطالعه و بررسی جهت تنظیم سیاستهای کلان تجاری درخصوص فراهم آوردن زمینه مشارکت روزافزون در نظام تجارت چندجانبه و در سایر ترتیبات و موافقت نامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مربوط با همکاری سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط.
 • اعمال نظارت‌های لازم بر اجرای سیاستها و برنامه‌های بازرگانی کشور در بعد بین‌المللی و منطقه‌ای.
 • قبول عضویت و شرکت در سازمانها و مجامع بین‌المللی مربوط به امور بازرگانی.
 • انجام وظایف و مأموریت‌های روابط تجاری با اتحادیه اروپا و امور مربوط به قراردادهای تجاری آن.
 • انجام وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران و عضویت در سازمان تجارت جهانی WTO.
 • تهیه و تنظیم و ارائه آمار و اطلاعات نهایی واردات و صادرات کشور و تجزیه و تحلیل لازم به منظور دست یابی به الگوی مناسب در زمینه صاد رات و واردات کالا و خدمات.
 • انجام تحقیقات، مطالعات و پژوهشهای لازم در زمینه‌های اقتصادی، بازرگانی و اداری به منظور نیل به اهداف کلان اقتصادی و بازرگانی کشور

ساختار سازمانی

منبع: http://aze.mimt.gov.ir

/ 0 نظر / 127 بازدید