گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

لیست دوستانم از کودکی تا کنون
نویسنده : منصور داودی - ساعت ۱۱:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٧ تیر ۱۳٩٠
 

لیست دوستانم از کودکی تا کنون


١- محمد مصطفی همدانی (از 5 سالگی )

٢- امیر رازگردانی(از8سالگی )

٣- محمد حیدری(از8سالگی )

۴- مهدی جباری(از5سالگی )

۵- اصغر نقی پور(از7سالگی )

۶- رضا میرزایی مقدم(از7سالگی )

٧- علی میرزایی مقدم ( از کودکی )

٨ - مصطفی شریفی(از7سالگی )

٩- حسن همجو ( از کودکی )

١٠- علی محمد رازگردانی(از7سالگی )

١١- منصور رزمارا(از7سالگی )

١٢- سعید بلندی

١٣- علی شجاع

١۴- بهزاد بالایی

١۵- رضا قاسمی

١۶- بابک موسوی نیا ( همکار)

١٧- مجید جباری  ( از کودکی )

١٨- مهدی عطایی (سربازی )

١٩- بهرام محمدپوری (سربازی )

٢٠- محمدرضا باقری (سربازی )

٢١-مجتبی رحیمی نیا ( دبیرستان )

٢٢- یوسف محبی ( دبیرستان )

٢٣- مهدی فرجی ( دبیرستان )

٢۴- بابک محمدی( همکار از سال )

٢۵- حسن پیشقدم( همکار از سال 1381 )

٢۶- حمیدرضا مختارنیا (همکار )

٢٧- محمدرضا عرب یارمحمدی ( همکار - دوست - برادر )

٢٨- سعید نظری (جواهر ساز - از سال 1382)

29- سمیه یزدانی فر ( از سال 1380)

30- نازنین السادات مصطفی ( ازسال 1388)

31- فرشته محمدی ( از سال 1384)

32- محسن اسحاق ( هم دانشگاهی )

33- مهران خاوری ( همکار از سال 1388)

34- محسن قایینی ( دوست - همکار)

35- ابوالقاسم بهرامی( دوست - همکار)

36- حسین مهدیار( دوست - همکار)

37 - محمدرضا عبدالملکی( دوست - همکار)

38- غلام کرمی ( دوست صمیمی )

39- اسماعیل رحمتی ( دوست صمیمی )

40- رضا جعفری (  سربازی  )

41- فریبا عزیزی ( از سال 1378)

42- مجید عبدی  (‌از کودکی)

43- مهدی احمدجامی ( از کودکی)

44- هادی احمد جامی - ( از کودکی)

45- عیسی شراهی - ( از کودکی)

46- علیرضا غفاری -  ( از کودکی)

47-جواد ایشانی  ( از کودکی)

48- سهراب  ( از کودکی)

49- محسن ایمانزاده ( دوست صمیمی )

50- بهزاد بالایی  ( از کودکی)

51- مهدی حسین پور  ( از کودکی)

52- احمد حسین پور  ( از کودکی)

53- رضا قاسمی  ( از کودکی)

54- جمال گنجی  ( از کودکی)

55- قاسم حسین زاده  ( از کودکی)

56- ناصر حسین زاده  ( از کودکی)

57- مهدی ایشانی  ( از کودکی)

58- جعفر ایشانی  ( از کودکی)