گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

بیوگرافی ابن ابی عبیده ثقفی مختار
نویسنده : منصور داودی - ساعت ۳:٠٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ مهر ۱۳٩٠
 

...


. [ م ُ ] (اِخ ) ابن ابی عبیده ٔ ثقفی (۱ – ۶۷ هَ . ق .) ملقب به کیسان  وی از مردم طائف است . در خلافت عمر همراه پدر خود به مدینه رفت . پدر او در وقعه ٔ یوم الحجر در به قتل رسید. مختار به بنی هاشم پیوست و در خلافت (ع ) با آن حضرت در عراق بسر میبرد و پس از شهادت (ع ) در بصره سکونت جست عبداﷲبن عمر، صفیه خواهر مختار را به زنی گرفت . پس از شهادت بن (ع ) مختار با عبیداﷲ به مخالفت برخاست . ابن زیاد او را تازیانه زد و به حبس افکند. سپس به شفاعت عبداﷲبن عمر او را به طائف تبعید کرد چون در سال ۶۴ یزیدبن معاویه بمرد و عبداﷲبن زبیر در مدینه به طلب خلافت برخاست مختار نزد او رفت و با او بیعت کرد و در بعض جنگهای او حضور داشت . سپس از وی رخصت خواست که به کوفه رود و مردم را به طاعت او بخواند. ابن زبیر پذیرفت و او را به کوفه روانه ساخت . مختار چون به کوفه آمد مردم را به خون خواهی حسین بن (ع ) و امامت محمدبن حنفیه فرزند آن حضرت خواند. به سال (۶۶ هَ . ق .) عامل ابن زبیر را از کوفه بیرون کرد و از قاتلان حسین هر که را به دست آورد کشت و قلمرو کوفه را تا موصل به حیطه ٔ تصرف آورد. عبید اﷲبن زیاد از شام مأمور دفع مختار و تصرف کوفه شد و با لشکری به موصل فرودآمد لشکر ابن زیاد در موصل شکست خورد و خود او کشته شد و سرش را به کوفه آوردند. مختار آن سررا به مدینه نزد حضرت بن الحسین (ع ) و محمد حنفیه فرستاد و گفته اند امام بن الحسین (ع ) مختار را بخاطر خونخواهی امام حسین رحمت فرستاد. در همین موقعکار عبداﷲبن زبیر در مکه بالا گرفت برادرش را به جنگ مختار فرستاد. با لشکری گران به کوفه آمدمختار را کشت و سپاهش را تار و مار کرد. (الاعلام زرکلی ج ۸ ص ۷۰) (تاریخ اسلام چ فیاض ص ۱۸۳) (تاریخ گزیده چ نوائی صص ۲۸۰ – ۲۶۹) (مجمل التواریخ والقصص ص ۳۰۲).