گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

بهشت و دوزخ و برزخ :
نویسنده : منصور داودی - ساعت ٩:٢٩ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
 

...


بهشت دارای مرتبه های گوناگونی است . هرکس د رحدود بکار بردن قدرت اندیشه و بدست آوردن عظمت روحی و کمال شخصیت که نتیجه گرفته است ،دارای مرتبه ای از بهشت خواهدبود . خداوند در قران زندگانی حیوانی طبیعی را در این دنیا محکوم نموده و می گوید :

- الحدید ٢٠/۶۵٢-٢/ این نعمت ها و خواستنی ها نمی توانند غایت نهائی یک یک زندگانی هفتاد و هشتاد ساله در این دنیا بوده باشند .

-الرعد٣۵/۶٣۵-٢/ مثل بهشتی که مردم با تقوا وعده داده شده اند ،جایگاه لذت بخشی است که در زیر آن چشمه سارها جاری است ؛خوردن و سایه لذت بخش آن دائمی است . اینست عاقبت کار مردان با تقوا و، مردم کافر آتش است .

-السجده ١٧/۶۵۵-٢/هیچ نفسی نمی داند که برای اهل بهشت چه چشم روشنی هائی در پشت پرده آماده شده است .

- آیات فراوانی ملاقات بارگاه خداوندی را نعمت عظمای ابدیت می شمارد و می گوید : اگر انسان در این دنیای زندگی مطابق دستورات الهی در تکامل شخصیت خود کوشش کند ؛به ملاقات خداوندی نایل خواهدشد .

- الانعام ٣١/۶۵۶-٢/ زیانکار شدند کسانیکه لقاء خداوندی را تکذیب کردند .

- الکهف ١١/۶۵۶-٢/ کسی که امیدواری ملاقات خداوندی را دارد عمل نیکو انجام داده است و در پرستش خدای خویش کسی را با او شریک قرار ندهد

- العلق ٨/۶۵٧-٢/ برگشت به سوی خدای تست .

- النجم ١۵-١٣/۶۵٧-٢/ یک بار دیگر او را دید ،در نزد سدره المنتهی ،بهشت پایدار در آن جا است .

با توجه به مطالب فوق ، این مسئله کاملا مشخص است که بهشت جایگاه تن پروری خالص که کار حیوانات است ؛نیست .بلکه جزای کارهای دنیوی ما در آن جایگاه برین ،اشکال بسیار گوناگون دارد، و نفوس انسانی از حداقل لذایذ مادی تا ملاقات الهی بهره برداری خواهند کرد . مسئله زمان در آن جا مطرح نخواهد بود . و نمونه بسیار ناچیز از ابدیت را می توانیم در سطح عمیق شخصیت خودمان ، به بینیم که خواهیم دید . در آن سطح باطنی ،شخصیت انسانی بسیار قوی تر و عالی تر است ؛در صورتیکه لذایذ سطح طبیعی موقت و مخلوط با ناملایمات و تابع انگیزه می باشد . د رسرای ابدیت همه حقایق قیافه واقعی خود را نشان داده ؛ از گذرگاه زمان و مکان و سایر تحولات طبیعی بر کنار می ماند و از این جهت است که خداوند آن جایگاه برین را "حیوان " یعنی حیات حقیقی معرفی کرده است .

-جهنم یا دوزخ :

برای گروهی (مادیون و. . ) عذاب جسمانی و برای گروهی (کسانی که دارای رشد شخصیت بیشتری بوده اند ) عذاب روحی که بالاترین آن ها عذاب فراق خداوندی است و شکنجه محرومیت از ملاقات او است .

- برزخ :

برزخ دو اصطلاح متفاوت دارد :

١- برزخ ،عبارت از مدتی است که انسان ها در میان مرگ و روز رستخیز به سر می برند .

٢- برزخ عبارت از جهانی میان بهشت و دوزخ است که در بعضی از مدارک اسلامی آن را " اعراف"‌ می نامند .

اما ،برزخ به اصطلاح اول ( جهان پس از مرگ ) :