گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

- آیا دین افیون عقول آدمیان است ؟‌
نویسنده : منصور داودی - ساعت ٩:٢٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
 

...


 - آیا جمله زیر عقول آدمیان را تخدیر می کند ؟

 - الحدید ٢۵/٣٨٧-٩/ به تحقیق ما پیامبران خود را با آیات و براهین روشن فرستادیم و بوسیله آنان کتاب و قوانین وسیله سنجش حق و باطل را نازل کردیم ،‌تا مردم به عدالت قیام کنند .

 - المائده ٣٢/٣٨٧-٩/ حقیقت چنین است که اگر کسی یک انسان را بدون عنوان قصاص یا فساد در روی زمین بکشد ،‌مانند این است که تمام انسان ها را کشته است و هر کس که یک انسان را زنده کند ،‌مانند این است که تمام انسان ها را زنده کرده است .(مقصود از زنده کردن و میرانیدن ، هرگونه قدم مثبت یا منفی در باره حیات انسان ها است ).

 - النجم ٣٩/٣٨٧-٩/ چیزی برای انسان جز کوششی که انجام می دهد وجود ندارد و کوشش و نتیجه آن دیده خواهد شد .

 - الانشقاق۶/٣٨٧-٩/ ای انسان ، بطور قطع تو در زمینه تلاش به دیدار خدایت نایل خواهی گشت .

 - البلد ۴/٣٨٨-٩/ ما انسان را در زمینه تقلا و تلاش آفریده ایم .

 -الحجرات ١٣/٣٨٨-٩/ ای مردم ،‌ما شما را از مرد و زنی آفریده و شما را گروه ها و قبائل قرار دادیم ،‌تا در زندگی یکدیگر را در یابید و هماهنگ شوید .شریف ترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شما ها است .

 -النساء‌٩٧/٣٨٨-٩/ کسانی را که فرشتگان در حالی در می یابند که به خود ستم روا داشته اند ،‌می گویند که شما در چه حالی بودید ؟‌آن خود شکنان می گویند :‌ما در روی زمین بینوایان بودیم ،‌فرشتگان می گویند : آیا زمین خدا پهناور نبود تا مهاجرت کنید؟‌منزلگه نهائی آنان دوزخ و آن جایگاه عذاب سختی است .

 - الرعد ١٧/٣٨٨-٩/ آب را از آسمان فرود می آورد ،‌در دره ها به اندازه خود بجریان می افتد ،‌روی این سیل ، کف های بر آمده است و از آن فلزات با ارزشی که برای زینت یا کالائی مثل آن ذوب می کنید ،کف هائی مانند همان کف آب بروز می کند ،‌بدینسان خداوند حق و باطل (موقت و دائمی ) را به هم می زند ،‌اما کف ها فرو کش می کنند و می روند و آنچه به حال مردم سودمند است ، در روی زمین باقی می ماند . بدین ترتیب خداوند مثل ها می آورد .

- الاسراء ٧٢/٣٨٩-٩/ کسی که در این دنیا کور باشد در آن دنیا کورتر و گمراهتر است .

خداوند در قران مجید وضع روانی بشر معمولی را از نظر تاثیر دین با صراحت کامل بیان کرده و می گوید :

"‌  این نا بخردان دین را وسیله تخدیر خود کرده اند . "‌

- یونس ١٢/٣٨٩-٩/موقعی که ضرری متوجه انسان می شود ،‌ما را در حالی که به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده است ،‌می خواند ، وقتی که ضرر را از او مرتفع ساختیم به راه خود می رود ،‌گوئی ما را در موقع توجه ضرر نخوانده بود !!

- الزیر ٨/٣٨٩-٩/ در حالی که ضرری به انسان متوجه می شود ،‌در حالی که بخدایش می گراید ،او را می خواند .

-حضر علی (ع) می فرماید :‌

در بیش از یک مورد از پیامبر خدا شنیدم که می فرمود ‌:

" هیچ امتی مقدس نخواهد گشت (به ایده آل مقدس خود نخواهد رسید ) اگر حق نا توانانش را از نیرومندانش بدون فرو گذاری نگیرد . "‌

-مسلم است که در مقابل چنین دستور و ایده انسانی اغنیا و قدرتمندان بیکار ننشسته و خواهند گفت :‌دین افیون عقول آدمیان است ! نه بینوایان که اسلام از آنان طرفداری می کند .