گاهی به آسمان نگاه کن(ارس سرزمین زیبائی‌ها)

علوم کتابداری ، مدیریت دانش،دانستنیها، ایران شناسی،‌جهانگردی، آموزش، تاریخ و جغرافیای جهان، سینما، ادبیات جهان، هنر، صنعت، هوا و فضا و ....

سخن بزرگان در خصوص عشق
نویسنده : منصور داودی - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩٠
 

...


 

مولانا در باب عشق چه  زیبا سروده است که :

این جهان کل است و کل یکپارچه معنی یکپارچه دانی که چه

معنی یکپارچه پیوستگی است معنی پیوستگی ، همبستگی است

این جهان کل است و کل را وحدت است وحدت از پیوستگی در کثرت است

هرچه موجود است اندر این جهان با هر آن موجود دیگر بسته دان

ذره ذره اندر این کل وجود هرچه هست و هر چه خواهد بودبود

با هم اندر ارتباط دائمند بر وجود و هستی هم قائمند

هر که عاشق گشت بر کل وجود بر گل و گل هر دو می آرد سجود

آنکه بدهد بر امیدت سود ها آن خدای است آن خدایست آن خدا

 

 

 

 

عمان سامانی در باب عشق زیبا سخنی دارد

کیست این پنهان مرا در جان و تن

کز زبان من همی گوید سخن

اینکه گوید از لب من راز کیست

بنگرید این صاحب آواز کیست

در من این سان خودنمائی می کند

ادعای آشنائی می کند

مختصرتر با همه دوری به من

از نگه با چشم و از لب با سخن

خوش پریشان با منش گفتارهاست

در پریشان گوئیش اسرارهاست

گش عشق ، آری ، زبان خواهد ز عشق

فهم عشق ، آری بیان خواهد ز عشق

با زبان دیگر این آواز نیست

گوش دیگر لایق این راز نیست.

 

 

رویای من

عشق ای  دنیای من ، هستی من ، رویای من ، مقصود من ، معبود من ،

ای هستی و هم بود من

شادی من ، غمهای من

ای درد ، ای درمان من

ای ناله ، ای حرمان من

همزاد من ، همراه من

سلطان من ، ای شاه من

ای ساز من ، ای سوز من

در باغ سبز آرزو

تنها توئی بی گفتگو

بی توئی بی گفتگو

بی تو نخواهم این جهان تا زنده ام با من بمان